Galatasaray, konsolide finansal bilgilerini yayımladı!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal bilgileri KAP'a bildirdi.

Galatasaray, konsolide finansal bilgilerini yayımladı!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal bilgileri yayımladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 30 Kasım 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide öz kaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulundukları bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Grup'un 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü'nden 404 milyon 616 bin 122 lira tutarında ticari olmayan alacağı olup, söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmadığı bildirildi."

Açıklamada, şöyle denildi:

"1 Haziran 2018 ile rapor tarihimiz arasındaki dönemde söz konusu alacağa ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilmemiş olup Grup Yönetimi durumu değerlendirmektedir. İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar hesabında taşınan söz konusu tutarın tahsilatına ilişkin vade ve şekildeki belirsizlikler nedeniyle anılan alacakların tahsil edilebilirliğine dair kanaat oluşturulamamıştır.

Grup'un 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 717 milyon 478 bin 728 lira aştığına ve 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararının 1 milyar 317 milyon 17 bin 123 lira olarak gerçekleştiğine ve toplam öz kaynaklarının negatif 313 milyon 121 bin 57 lira olduğuna ve söz konusu durumun, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. Maddesi'ne göre de borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 376. Maddesi'nde belirtilen tedbirleri alması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir."

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 05:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER